Dělení - úsudek

Usuzuj a postupně počítej.
5 je v 10 ... krát, 10 : 5 =
5 je ve 30 ... krát, 30 : 5 =
5 je ve 20 ... krát, 20 : 5 =
5 je ve 0 .... krát, 0 : 5 =
5 je ve 25 ... krát, 25 : 5 =
5 je ve 35 ... krát, 35 : 5 =
5 je ve 40 ... krát, 40 : 5 =
5 je ve 5 .... krát, 5 : 5 =
5 je v 15 ... krát, 15 : 5 =
5 je v 45 ... krát, 45 : 5 =
5 je v 50 ... krát, 50 : 5 =