Dělení - úsudek

Usuzuj a postupně vypočítej.
Jedna pohlednice stojí 3 Kč. Kolik pohlednic koupíme za 24 Kč?
: 3 =
Za 24 Kč koupíme pohlednic.
Kolik pohlednic dostaneme za 30 Kč?
: 3 =
Za 30 Kč dostaneme sponek.

Jeden blok stojí 5 Kč. Kolik bloků můžeme koupit za 35 Kč?
35 : =
Za 35 Kč můžeme koupit bloků.
Mám 50 Kč. Kolik bloků mohu dostat?
50 : =
Mohu dostat bloků.