Slova a slabiky

Říkanku si pozorně přečti. Poté zapiš celá slova po jednotlivých verších.
Kře-ček kra-dl obi-lí
až ho jed-nou chy-ti-li.
Kam-pak kam-pak je-žek pra-ví
půj-deš se mnou do šat-la-vy.

.

.