Slova a slabiky

Říkanku si pozorně přečti. Poté zapiš celá slova po jednotlivých verších.
Dob-ře se se-če
za ro-sy zrá-na
ze-le-ná tra-vič-ka
když mi do-ne-se
sva-činu za mnou
mo-je fra-jí-reč-ka.

.