Slova a slabiky

Z říkanky vypiš sedm dvojslabičných slov v pořadí, jak jsou v říkadle zapsány..
Koleda, koleda, Štěpáne,
co to neseš ve džbáně?
Nesu koledu,
upad jsem s ní na ledu;
psi se na mě sběhli,
koledu mi snědli.