Slova a slabiky

Z říkanky vypiš pět jednoslabičných slov v pořadí, jak jsou v říkadle zapsány..
Jedna, dvě, Honza jde,
nese pytel mouky,
máma se raduje,
že bude péct vdolky.