Rozdělení slov na konci řádku

Slova v závorkách na konci řádků rozděl.
Kohout a pes spolu uzavřeli věrné přátelství. (Vydali)
se do světa na zkušenou. Když nastal (první)
večer, kohout vyletěl na strom a pes si (vyhrabal)
pod stromem jámu ke spaní. Když pak v (noci)
kohout kokrhal podle obyčeje a zvyklosti, (uslyšela)
ho liška. Hned přiběhla ke stromu. (Prosila)
kohouta, aby k ní sletěl dolů, že ještě (neslyšela)
ptáka s tak krásným hlasem. Kohout jí (odpověděl)
, aby vzbudila nejdřív vrátného, který (leží)
pod stromem, ten že musí otevřít, aby (mohl)
sejít dolů. Liška zavolala na vrátného. Pes (vyskočil)
a roztrhal ji.