Měkké souhlásky

Seřaď správně řadu měkkých souhlásek.