Dvojhlásky

Do doplňovačky zapiš slova, která obsahují dvojhlásky.
      1          
   2             
            3    
   4             
 5               
              
6         7     8      
         9       
              
      10          
              
     11