Dvojhlásky

Do doplňovačky zapiš slova s dvojhláskou na konci.
 1       2         
             
             
   3            
  4           5    
 6              
        7       
    8           
 9         10       
             
   11            
             
12