Opakování

Na závěr školního roku si zopakujeme některé vědomosti, které jsme načerpali.

1) Z rozstříhaných kartiček sestavíme názvy živočichů. Hledáme dvojslabičná a trojslabičná slova: úkol

2) K řadám slov přiřadíme slova nadřazená: cvičení

You may also like...