Souhrnné opakování

Nikterak těžké a pohodové opakování učiva matematiky na konci školního roku.

1) Spojuj příklady se stejnými výsledky: dvojice

2) Souměrnost: obrázek si otevři v programu Malování. Poté červenou barvou dobarvi jakoby podle zrcátka souměrný obrázek.

3) Násobení a dělení: domino vytiskneme, rozstříháme a skládáme.

You may also like...