Hudební výchova

Počasí – 1. setkání
Kočka leze dírou
Okolo Frýdku
Pastorální
Příprava

Vlnky a vlny – 2. setkání
Hrály dudy
Já husárek malý
Bouře
Příprava

Ovoce – 3. setkání
Ukázka partitury
Předehra k Prodané nevěstě
A já sám
Pod naším okýnkem
Příprava

Přání – 4. setkání
Šel tudy, měl dudy
Stála basa u primasa
Niccolo Paganini
Ukázka
Příprava
Kviz

Zvířátka – 5. setkání
Slon
Pochod lvů
Antilopy
Klokan
Průvod zvířátek
Masožravá kytka
Lítala si laštověnka
Příprava

Na stavbě – 6. setkání
Mravenci
Pstruh
Dělání
Příprava

Vánoční zpívání – 7. setkání
Česká mše vánoční
Slyšte, slyšte
Rychle, bratři
Pásli ovce Valaši
Jak jsi krásné, neviňátko
Hej Vánoce, dlouhé noce
Dej Bůh štěstí
Příprava

Zrcadlo – 8. setkání
Zrcadla
Maličká su
Rybička maličká
Příprava

Řemesla – 9. setkání
Hudba k ohňostroji
A já pořád, kdo to je?
Já jsem kováříček
Mistři pěvci norimberští
Příprava

V kuchyni – 10. setkání
Tři citrónky
Nemelem, nemelem
Kuchyňská revue
Příprava

Na svatbě – 11. setkání
Kalamajka mik, mik, mik
Svatební pochod
Kováři, kováři
Příprava

Sny – 12. setkání
Princi můj maličký, spi
Dobrú noc
Dú kravičky, dú
Příprava

Muzikanti – 13. setkání
Pohádka
Ti zlosejnští muzikanti
Šly panenky silnicí
Příprava

Zvídavost – 14. setkání
Serenáda
Běžela ovečka
Běžel tudy zajíček
Příprava

Já a my – 15. setkání
Rozpočitadlo
Já mám koně
Koncert Es dur
Já jsem malý mysliveček
Příprava

Létání – 16. setkání
Vyletěl holoubek
Suita č. 2
Měla jsem já hulána
Příprava

Sluníčko hřeje – 17. setkání
Hřej, slunéčko, hřej
Žabák
Pásla ovečky
ZOO
Příprava

V přírodě – 18. setkání
Žežuličko, kde jsi byla
V přírodě
Kdybys měla, má panenko
Příprava

V lese a u potoka – 19. setkání
Já do lesa nepojedu
Holka modrooká
Země se točí pořád dokola
Mach a Šebestová
Příprava

Tematický plán s rozvržením učiva.