Author: Lubomír Šára

Dělíme

Po tréninku násobení začínáme s nácvikem dělení. Dělíme dvěma, třemi, čtyřmi, pěti a deseti. Na závěr si dělení procvičíme i ve slovních úlohách. 1) Dělíme dvěma a) úsudkové příklady: příklady b) příklady k procvičení: příklady c) procvičování...

Slovní druhy

První poznávání slovních druhů s důrazem na systém třídění. Naučíme se vyjmenovat slovní druhy a poté je rozpoznávat v jednodušších případech. Důraz klademe na podstatná jména a slovesa. 1) Přehled slovních druhů a) Seřaď názvy...

Vlastní jména

Procvičujeme psaní velkých písmen ve vlastních jménech. 1) Kartičky rozstříhejte a rozdělte na lavici do dvou sloupečků podle toho, zda jsou to vlastní jména či jména obecná. – kartičky – 2) Kartičky rozstříhejte a rozdělte na...

Souhrnné opakování

Nikterak těžké a pohodové opakování učiva matematiky na konci školního roku. 1) Spojuj příklady se stejnými výsledky: dvojice 2) Souměrnost: obrázek si otevři v programu Malování. Poté červenou barvou dobarvi jakoby podle zrcátka souměrný obrázek. 3) Násobení a dělení: domino vytiskneme,...

Opakování

Na závěr školního roku si zopakujeme některé vědomosti, které jsme načerpali. 1) Z rozstříhaných kartiček sestavíme názvy živočichů. Hledáme dvojslabičná a trojslabičná slova: úkol 2) K řadám slov přiřadíme slova nadřazená: cvičení