Category: Výchovy

Hudební výchova

Počasí – 1. setkání Kočka leze dírou Okolo Frýdku Pastorální Příprava Vlnky a vlny – 2. setkání Hrály dudy Já husárek malý Bouře Příprava Ovoce – 3. setkání Ukázka partitury Předehra k Prodané nevěstě A já sám...