Opakování

K řadám slov správně přiřaď slova nadřazená.