Slova se skupinami dě, tě, ně

Ke každému zvířeti zapiš jeho mládě.
         1   
          
     2       
          
   3     4      
          
          
          
   5         
          
          
          
6