Slova se skupinami dě, tě, ně

Doplňuj tvary slov podle nápovědy.
       1    2   
          
          
     3       
          
 4           
   5         
6