Slova se skupinami dě, tě, ně

Doplňuj slova podle nápovědy.
 1           
   2     3      
          
4            
          
  5          
          
          
  6     7       
          
    8        
          
    9