Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Do slov postupně doplňuj skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
dřevěné hrá
úsšný ulec
ším se na kták
v trá jsou kty
dřené hračky
hlasi dovala
ší zóna
je jako párka
školní výska
nelní od
lostný sníh
hlasný vec
síček lékařský
srem do centra
zčervilá houba
krevní oh
tidenní výlet
kamarád Vojch
sehly se ti
Shurka jde do kuchy
zbalec schal pryč