Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

Do slov postupně doplňuj skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
ztráta pati
zna k lepšímu
nkava a drozd
urozený hra
krátká ta
rybka lice
jsem v zátří
obrovské vy
dříjší bydliš
vzájemné porozu
letící stluška
urči se vrátíme
nachovaný pytel
nezlob dečka
na osob
kde jis bude
vybarvi to hod červe
princův louš
stlomet nesvítí
ulá hmota
det korun v sti