Podstatná jména

K podstatným jménům přiřaď správná ukazovací zájmena.