Citoslovce

K citoslovcím přiřazuj podstatná jména - názvy zvířat.