Přídavná jména

Ve větném celku najdi přídavné jméno a zapiš ho do mřížky..
 1           
          
2            
          
          
   3         
          
 4