Čísla hned před a hned za

Do horních políček zapisuj čísla hned před a do dolních políček čísla hned za uvednými čísly.
39
50
28
42
96
66
83
99
29
72