Čísla hned před a hned za

Do horních políček zapisuj čísla hned před a do dolních políček čísla hned za uvednými čísly.
54
43
62
80
37
87
31
68
89
45