Čísla hned před a hned za

Do horních políček zapisuj čísla hned před a do dolních políček čísla hned za uvednými čísly.
50
60
81
63
55
76
32
44
92
29