Počítáme do 100 - slovní úlohy

les1.jpg Pozorně si přečti dvě slovní úlohy. Obě úlohy postupně vyřeš.
Ondra s Filipem šli do lesa na houby. Filip našel 33 hřibů. Ondra našel o 6 hřibů více než Filip. Kolik hřibů našel Ondra?
Filip ...... hřibů
Ondra ... o hřibů více
=
Ondra našel hřibů.

Na louce u lesa pobíhalo 42 zajíců. Přiběhlo k nim ještě 8 zajíců. Kolik zajíců bylo v té chvíli na louce u lesa?
pobíhalo ...... zajíců
přiběhlo ....... zajíců
=
Na louce bylo v té chvíli zajíců.