Součty a rozdíly čísel

Dvojici čísel nejprve sečti a poté odečti. Součty a rozdíly zapisuj do tabulky.
dvojice čísel
45 a 7
67 a 9
86 a 8
42 a 9
74 a 7
54 a 8
83 a 7
65 a 6
77 a 8
součty
rozdíly