Počítáme do 100 - magický čtverec

Doplň čtverec tak, aby ve všech jeho směrech byl součet čísel 51.
20
18
16
14