Počítáme do 100 - magický čtverec

Doplň čtverec tak, aby ve všech jeho směrech byl součet čísel 60.
18
14
26
22