Počítáme do 100 - magický čtverec

Doplň čtverec tak, aby ve všech jeho směrech byl součet čísel 66.
16
20
24
28