Přičítání a odečítání

Čísla na prvním řádku zvětšuj a zmenšuj podle pokynů.
číslo
24
32
45
57
63
72
86
77
64
53
o 9 větší
o 8 menší
o 12 větší