Počítáme do 100 - slovní úlohy

les1.jpg Pozorně si přečti dvě slovní úlohy. Obě úlohy postupně vyřeš.
Lesník přivezl do města 82 vánočních stromků. Po Štědrém dni mu 13 stromků zbylo. Kolik stromků lesník prodal?
přivezl ...... stromků
zbylo ...... stromků
=
Lesník prodal vánočních stromků.

Na lesní paseku vysázeli lesníci 47 doubků a 45 jasanů. Kolik listnatých stromků lesníci na pasece vysázeli?
doubků ......
jasanů ......
=
Na pasece vysázeli lesníci listnatých stromků.