Tvrdé souhlásky

cj2.jpgDo slov postupně doplňuj tvrdé slabiky.
auto se vy
betonové podla
beton je su
stáme se jít spát
dřevěné hrač
bahnité bníky
Barča nahlas chá
Aleš má mu
cíp zahra
s návštěvník
bělost sníh
čitel text
velké zvo
jsem zachaný
žlu citrón
mám rád Če
vleze do va
babička s vnouča
seběhly se eny
baňa džbánek