Tvrdé souhlásky

cj2.jpgPiš slova tak, jako by vyjadřovala větší množství.
      1          2   
               
  3               
 4                
          5       
6        7           
        8         
          9       
   10     11           
  12