Měkké souhlásky

cj.jpgDo slov postupně doplňuj měkké slabiky.
zub pasta
ztral jsem se
zvířata v vočině
žmačka na prádlo
tíme seň
bahté rybky
zelený trocel
vlaky houka
žlutý trón
žlutá pena
bělostný sh
telný text
pra prostředek
zcenina hradu
zneštěné ovzdu
zásoby se ten
zvýt své šance
vr se tu kameny
žlutá růčka
znivý pes