Měkké souhlásky

cj.jpgPiš slova tak, aby vyjadřovala větší množství.
                  1   
                   
                2     
      3           4      
    5         6          
        7       8        
           9          
  10                   
11                     
        12             
13                     
                   
                   
14