Měkké souhlásky

cj.jpgDo slov postupně doplňuj i, í po měkkých souhláskách.
krejč střhá, myslivec je na čhané, jme přborem, kůň řhá,
crkus už přjel, dělnci pracuj, dej jm to, Jtka žaluje, had kůže,
hezká podvaná, čern kohout, dobyt hradu, maminčno objet,
tkot hodn, konk skáče, žly vedou krev, měkká ždle, stoj na kopc,
hojvá mast, dvný přběh, dět utíkaj