Tvrdé a měkké souhlásky

cj2.jpgDo vět doplň správná slova.cj.jpg