Tvrdé a měkké souhlásky

cj.jpgDo slov postupně doplňuj vynechaná y, ý, i, í.cj2.jpg
železnčář v unformě, zimn bot, vyměnme si obrázk,
telefonn záznamnk, zátš s ovocem, rbnk v Lednc,
skřvan trlkuj, zlat kámen, květn von, závor u trat,
v čstrně, vysadme jasan, vždck tu budu, čtř kamarád,
řád prezidenta republik, chlapc ze třd, tché krok