Tvrdé a měkké souhlásky

cj.jpgDo slov postupně doplňuj vynechaná y, ý, i, í.cj2.jpg
ohbám hřebík, pluh oraj, požárn hdrant, přjdu záh,
kré břeh , skrje se do řek, huňat kožch, motl je žvočch,
letš jako šlenec, bez oč neuvidš, čtřby, nemocn nařká,
czojazyčn slovnk, řdčsk průkaz, čtec zařzen,
hornc doluj, skřvan trlkuj