Tvrdé a měkké souhlásky

cj.jpgDo slov postupně doplňuj vynechaná y, ý, i, í.cj2.jpg
Běž Jřčku, přnes mi tužtčku. Bližš košle než kabát.
Bratrovi kupuj končka z pernku. Čžečku, ptáčku maličk.
Česk národ sbíral penze na Národn dvadlo. Dět skotač na hřšt.
Četli jsme žvotopis Frantška Křžka. Čmeláclétaj na květ.
Dvky se probudv než jnd.
Delfín a velrby proplouvaj úžnou.
Děvčata šj na panenk oblečk.
Dvk se probudv než jnd.