Tvrdé a měkké souhlásky

cj.jpgDo slov postupně doplňuj vynechaná y, ý, i, í.cj2.jpg
Do kufru přdám své hračk a knžk. Dvojce chlapců drž v noc stráž.
Frantku, plavej u vás v rbnku.
Herc hraj hru Dlouh, Šrok a Bystrozrak.
Hodnu čten máme v knhovně.
Holččk žj v domcch na vesnc.
Hrabeme list a čstme cestčk. Chtl se na udčku.
Hnek ukázal Jrkovi známk a nálepk. Chtrost nejsou žádné čár.