Tvrdé a měkké souhlásky

cj.jpgDo slov postupně doplňuj vynechaná y, ý, i, í.cj2.jpg
Žác sed a tše poslouchaj pantelku.
Žrafa má dlouhatánsk krk.
Zopakuj si přmk, úsečk a bod.
Za domác úloh mě učtel jstě pochválí.
chn se chceme stát ochráncrod.
Veverk louskaj smrkové ššk.
Vrán, vlaštovk a kukačk odlétaj prč.
Větve hrušn se navzájem dotkaj.
U řek se utábořme a postavíme stan.
Učen je přprava na dalš žvot.