Pořádek větných celků

Větné celky srovnej za sebe tak, jak jdou v bajce za sebou.