Pořádek vět

Věty srovnej za sebe tak, jak jdou za sebou ve známém říkadlu.