Druhy vět

Doplň znaménka za větami vybranými z pohádky.
Princezna najednou zesmutněla
Mně nikdo nemůže pomoci
Proč nemůže
Uprostřed moře žije obr
Poraz ho
A mě přijď vysvobodit
Ať se ti to podaří
Nezapomeň
Musíš mít čarodějný meč
Tak běž mládenečku
Odvážíš se toho