Druhy vět

Doplň znaménka za větami vybranými z pohádky. Urči druh věty (R = rozkazovací, T = tázací, O = oznamovací, P = přací).
Pozdravuj ode mě mořského krále -
Ať přijde sem na ostrov -
Najdeš mu opravdu jeho poklad -
Kde je vlastně schovaný -
Hledej pořádně -
Chce si ho konečně vyzvednout -
V celé mé říši není nikdo hloupější -
Hoďte ji zpátky do moře -
Aspoň že se naučila plavat -
Mořské proudy ji ženou sem a tam -