Druhy vět

Po přečtení vtipu doplň znaménka za větami. Urči druh věty (R = rozkazovací, T = tázací, O = oznamovací, P = přací).
Paní Novákové uletěly tři andulky -
Usadily se jí na stromě na zahradě -
Paní Nováková požádala o pomoc chlapce -
Nemohl bys mi ty andulky ze stromu sundat -
Hoch vylezl ochotně na strom -
Nechť se ti to podaří -
Chlapec po chvíli sundal červenou a žlutou andulku -
Proč jsi nesundal i tu zelenou -
Ta ještě není zralá -